Συνθήκες αποθήκευσης
Κανονική αποθήκευση:

  • Θερμοκρασίες:  -0.5C με 0C

  • Σχετική υγρασία: 90%

  • Διάρκεια αποθήκευσης: 2 με 4 εβδομάδες.